Uw voeten in goede handen
Uw energie in balans

Tenen analyse


Wat is Tenen lezen?


Tenen lezen is een verrijking voor een ieder die bezig is met bewustwording, zichzelf of de ander beter wilt leren kennen.


Aan de hand van de stand en de vorm van de tenen kunt u het karakter, persoonlijkheid, gedrag en levenshouding van de persoon lezen.

Tenen analyse gaat uit van het holistisch beeld dat alles met elkaar verbonden is. De mens wordt in zijn totaliteit van lichaam, geest en ziel gezien. Deze vormen beïnvloeden elkaar doordat we situaties en processen meemaken die verbonden zijn met onze levenslessen. Het kan zijn dat er energieblokkades ontstaan. Dit kan zich uiten in allerlei vormen zoals psychische klachten of verstoringen van de functies van het lichaam en zo heeft dit ook zijn invloed op de stand en de vorm van de tenen.


Het doel van het analyseren van de tenen is om de mens een spiegel voor te houden. De analist geeft geen waardeoordeel. Er bestaan geen goede of slechte tenen. Iemand is zoals hij is en dat is goed. De tenen analist observeert en constateert de sterke en minder sterke eigenschappen van iemands persoonlijkheid. Ze bied een handvat om jezelf en de ander te respecteren en te (her)waarderen.